Gedrag is dé bepalende concurrentiefactor

Daarom focust de AnteMago-methode zowel op het individuele als op het organisatiegedrag. Met onze methode gaan organisaties imagobewust functioneren: het imagodoel en de daarbij behorende gedragswaarden geven organisaties een operationeel kader voor 360-graden feedback

Terug naar overzicht