Imagobewust functioneren is concurrentiekracht

Over AnteMago

Kennis is zeer toegankelijk en kopieerbaar geworden in het digitale tijdperk. Dit stelt nieuwe eisen aan het functioneren van organisaties, 'holistisch managen' is inmiddels noodzaak. De complementariteit en onderlinge samenhang van alle factoren waar een organisatie gebruik van maakt, bepalen haar onderscheidend vermogen en aantrekkelijkheid meer dan ooit.

 

Toch blijft de gewenste uitkomst volledig afhankelijk van de factor mens: in welke mate lukt het medewerkers om te functioneren als één geheel? Hoe effectief zijn hun interacties met anderen, zowel intern als extern? Om dit proces te faciliteren hebben Helmar Schmidgall en Manon van Halen de AnteMago-methode ontwikkeld, een integrale benadering voor organisatievernieuwing. In deze methode fungeert 'de klant' als ultieme motivator. AnteMago staat voor: alles wat vooraf gaat aan het verkrijgen van je imago.

Gedrag is dé bepalende concurrentiefactor

Gedrag is de 4e fundamentele bouwsteen voor het succes van organisaties, naast kennis, middelen en proces. De organisatie wordt effectiever. Het juiste gedrag geeft organisaties een onderscheidende voorsprong, het maakt ook alle investeringen rendabeler.

 

 

Lees meer

4 instrumenten voor meer concurrentiekracht

AnteMago maakt gebruik van 4 instrumenten om organisaties te begeleiden naar een effectievere interactie met hun doelgroepen:

  • anders luisteren met Ri-Xp: een nieuw inzicht in de belevingswereld van je doelgroepen (beïnvloeders en beslissers), voor meer mogelijkheden op het gebied van marktbewerking en doelgroepbenadering;
  • anders kijken met MarCy, (marketingcyclus): een helicopterview op alle niveau's resulteert in een betere teamprestatie;
  • anders presenteren met Ansoff-X: maak je strategie voor iedereen begrijpelijk, het vergroot het draagvlak;
  • anders gedragen met Soll-Ist: referentiekader voor organisaties die dagelijks over de kracht van 360-graden feedback willen beschikken. Een effectieve organisatie kan niet zonder open organisatiecultuur. Dat maakt Soll-Ist tot sleutel naar het gewenst imago en meer concurrentiekracht.