Geen eenduidig doel = diffuus imago

Dus als het rendement van inspanningen en investeringen tegenvalt, moeten bestuurders zich eerst de vraag stellen of hun organisatie voldoende klantbewust is en daar ook structureel naar handelt.

 

 

Doelgroepen zien, horen en ervaren meer dan jij

Of je doelgroepen nu klanten of cliënten, patiënten, ouders of leerlingen zijn: de interactie met hen bepaalt je concurrentiekracht. Komen bestaande relaties vaak genoeg terug? Komen nieuwe relaties op basis van de verhalen van anderen? Er is ongetwijfeld het nodige geïnvesteerd in kennis, middelen en proces. Maar heb je ooit organisatiebreed geïnvesteerd in imagobewustzijn met bijbehorende gedragswaarden: wat willen wij zijn voor onze klanten en hoe gaan we dat bereiken?

 

 

Mensen zijn van nature meer taakgericht dan resultaat- of klantgericht, gedragswaarden zijn een effectief managementinstrument om in deze verhouding te sturen. Hoe meer organisaties projectmatig werken, ook steeds vaker met parttime of (HNW-)flexwerkers, hoe belangrijker gedragswaarden zijn. Organisaties maken immers hun reputatie zelf, met hun gedrag. Ze krijgen van elke klant het imago dat ze verdienen.

 

Terug naar overzicht