Voor organisaties die hun concurrentiekracht volledig willen benutten

Geen eenduidig doel = diffuus imago

Wanneer het rendement van inspanningen of investeringen tegenvalt, blijkt de meest voorkomende oorzaak dat beloftes en daden van een organisatie niet met elkaar overeenkomen. Dat stelt sommige klanten teleur, die organisatie gaat van hun shortlist af en zij delen hun ervaringen weer met anderen.

Lees meer

Wel eenduidig doel = coherent & sterk imago

Met de methode van AnteMago brengen organisaties hun beloftes en daden doelgericht op één lijn. Dan gaan doelgroepen ervaren dat de geleverde prestaties aansluiten bij de gewekte verwachtingen. De AnteMago-methode is ontwikkeld vanuit werkomgevingen waar besluitvorming en gevoeligheidsgraad onder doelgroepen hoge eisen stellen aan de organisatiecultuur. De methode is tevens bijzonder nuttig voor organisaties die veel projectmatig, of met veel parttime/(HNW-)flexwerkers werken.

Lees meer