Kennis maakt nog geen imago. Wel hoe we onze kennis toepassen om interne en externe 'klanten' te overtuigen. Dat is imagobewust functioneren.

Literatuurlijst

Wij vernoemen hier graag wetenschappelijke en vakinhoudelijke publicaties die wij ook aan kunnen bevelen als bronnen van kennis en inspiratie.

 

Leading the Revolution

Gary Hamel / ISBN 1 59139 146 6

 

De Mentale Wereld van Merken

Giep Franzen & Margot Bouwman / ISBN 90 14 06193 5

 

De Impact van de IK-Cultuur (op maatschappij, marketing en organisatie)

Cor Molenaar & Stephanie Molenaar / ISBN 90 430 0666 1

 

Verstandig Denken, Infantiel Handelen (inspelen op de 'onvoorspelbare klant')

Paul Postma / ISBN 90 254 1476 1

 

De Vergissing van Descartes: gevoel, verstand en het menselijk brein

Antonio R. Damasio / ISBN 978 90 284 1829 5

 

Het Gelijk van Spinoza: vreugde, verdriet en het voelende brein

Antonio R. Damasio / ISBN 978 90 284 2378 7

 

A Whole New Mind: why right-brainers will rule the future

Daniel H. Pink / ISBN 978 1 59448 171 0

 

Wij Zijn Ons Brein: van baarmoeder tot alzheimer

Dick Swaab / ISBN 978 90 254 3522 6

 

Oerdriften op de Werkvloer: een evolutionair perspectief op organisaties

Bram Buunk / ISBN 978 90 351 3381 5

 

De Vrije Wil Bestaat Niet

Viktor Lamme / ISBN 978 90 351 3539 0

 

Choices, Values & Frames (introduction to decision-making behavior)

Daniel Kahneman & Amos Tversky / ISBN 978 0 521 62749 8

 

The Paradox of Choice: why more is less

Barry Schwartz / ISBN 978 0 06 000569 6

 

The Passion of the Western Mind (understanding the ideas that shaped our world view)

Richard Tarnas / ISBN 978 0 345 36809 6

 

Images of Organization

Gareth Morgan / ISBN 978 1 4129 3979 9

 

Organisatie en Management

Nick van Dam & Jos Marcus / ISBN 978 90 01 21027 4

 

Organization Development & Change

Thomas G. Cummings & Christopher G. Worley / ISBN 978 0 324 58053 3

 

Vitale Organisaties

J. Heijnsdijk / ISBN 90 01 38505 2

 

Kwaliteitsmanagement, Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling

Ton Wentink / ISBN 978 90 473 0058 8

 

Marketing

P.S.H. Leeflang / ISBN 90 207 3256 0

 

Introduction to Marketing Communications: an integrated approach

John Burnett & Sandra Moriarty / ISBN 0 13 269085 3

 

Identiteit en Imago: grondslagen van corporate communication

C.B.M. van Riel / ISBN 90 5261 145 9

 

Strategisch Management van Merken

Giep Franzen & Marieke van den Berg / ISBN 90 14 07988 5

 

Marketingstrategie

Frambach & Nijssen / ISBN 90 207 3075 4

 

Concurrentiestrategie en Marktdynamiek (concurrentievoordeel in industriële markten)

Matthyssens & Martens & Vandenbempt / ISBN 90 267 2595 7

 

Industriële Dienstverlening: op zoek naar waarde

Matthyssens & Commandeur & Faes & Frambach / ISBN 90 267 2646 5