Kennis maakt nog geen imago. Wel hoe we onze kennis toepassen om interne en externe 'klanten' te overtuigen. Dat is imagobewust functioneren.

"Mensen bepalen wat organisaties betekenen"

Deze stelling is altijd waar. Mensen handelen vanuit een organisatie, anderen ervaren de gevolgen daarvan - hetzij direct, hetzij indirect. Het mechanisme klinkt eenvoudig, maar is het niet. De functies en vakgebieden waar een organisatie gebruik van maakt, zijn bedoeld om complementair te zijn. Hun gezamenlijke inspanning moet tot tevredenheid leiden. In de praktijk blijkt dit niet vanzelfsprekend. Onduidelijkheid en onzekerheid vertalen zich dan in ontevredenheid, en niet alleen bij 'de klant' extern.

 

Waarom dit is en hoe dit vermeden of verholpen kan worden beschrijven wij in ons boek: "Mensen bepalen wat organisaties betekenen". Hierin leest u over onze methode om alle kennis, talent en middelen waar een organisatie over beschikt, tot één doelgericht geheel te maken. Met ingang van maart 2014 is onze publicatie tevens tot studieliteratuur aangewezen in een nieuwe opleidingsmodule 'Internal Branding' aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

 

Het gedrag van mensen staat altijd centraal: in de realiteit van organisaties, dus ook in onze methode en in ons boek. De inzichten en - vooral praktische - oplossingen die wij hierin uiteenzetten, zullen nuttig blijken voor iedereen die in organisatieverband werkt en waardevol voor leidinggevenden.

 

In onze kenniskiosk vermelden wij graag publicaties van andere auteurs, die wij als bijzonder beeldvormend en/of inspirerend hebben ervaren en daarom aanbevelen. Deze publicaties vindt u onder de knop 'literatuurlijst'.