Concurrentiekracht bouw je op

Een positief imago werkt als vliegwiel onder alle doelgroepen, van afnemers tot financiers. Daarvoor investeren organisaties. Maar zolang een imago niet boven dat van de concurrentie uitsteekt, blijft het voor verbetering vatbaar. Ga je dan méér investeren, of gerichter investeren? Met de AnteMago-methode ga je gericht investeren in een effectievere interactie met je doelgroepen. Hoe effectiever die interactie, des te positiever het imago en dat verhoogt het rendement. Dat noemen wij imagobewust functioneren, het vergroot de concurrentiekracht voor elke organisatie.

Gedrag vormt imago

Een imago is onvermijdelijk, vanaf een eerste contact ontstaat het. Daarom richt AnteMago zich zowel op het individuele gedrag als op het organisatiegedrag. Want juist gedrag bepaalt hoe effectief de interactie met je doelgroepen is. In hun tevredenheid ligt de basis voor je imago. Met onze methode houden organisaties de regie over alle stappen, tot aan hun gewenst imago.

Imagobewust functioneren

Imago kun je niet kopen, imago krijg je toegewezen. Vandaar het belang om je bewust te zijn van je handelwijze, die bepaalt hoe succesvol je interacties met anderen kunnen zijn en daarmee je imago. Onze methode geeft organisaties vier nieuwe inzichten om imagobewust te kunnen functioneren:

 

•anders luisteren: horen wat de klant beleeft, niet alleen wat hij vraagt;

•anders kijken: meer dan je taken zien, een helicopter-view op elk niveau;

•anders presenteren: maak de complexe realiteit overzichtelijk en begrijpelijk, dan worden doelen realistischer en haalbaarder;

•anders gedragen: imagobewust functioneren is een ontwikkeling. Organisaties evolueren van procesbewust naar klantbewust, medewerkers van taakgericht naar resultaatgericht. Dit is de route naar het imago dat je concurrentiekracht vergroot.

Houd de regie

Elk contact met je doelgroepen voegt toe aan het imago van de organisatie. De regie houden over het imago is een steeds grotere uitdaging. Medewerkers zijn beter gemotiveerd om klantbewust te handelen, wanneer zij daartoe gecoached zijn. De methode van AnteMago verschaft het juiste kader om participatie en betrokkenheid onder alle medewerkers te ontwikkelen en te vestigen, ook wanneer het aandeel parttime en flexibele krachten groot is. Zo geeft AnteMago haar opdrachtgevers de regie over hun gewenst imago.