Workshop "Voor méér Concurrentiekracht!"

 

Ontdek hoe de combinatie Marketing en HRM uw rendement verhoogt

 

Twee unieke redenen om aan deze workshop deel te nemen:

  • Met uw collega-deelnemers analyseert u de casus van een door uzelf gecreëerde organisatie. Alle deelnemende organisaties dragen hieraan online bij, voorafgaand aan de workshop (zie toelichting hierna);
  • Marketing- en HRM-instrumenten gebruikt u wellicht al dagelijks, maar niet eerder werd zo duidelijk aangetoond hoeveel concurrentiekracht je wint door ze in beleid en uitvoering gericht te verbinden.

 

 

 

Wat mag u als deelnemer verwachten?

Inzicht in hoe uw organisatie een optimale interactie met haar doelgroepen kan ontwikkelen. Deze interactie bepaalt uw succes, want klanten delen hun ervaringen met anderen en dragen zo nieuwe klanten aan - of juist niet.

 

Met uw collega-deelnemers bespreekt u in twee werkgroepsessies de casus van de door uzelf gecreëerde, virtuele organisatie. De volgende managementthema's komen daarbij aan de orde:

 

  • Marketing: het concurrentievermogen van een organisatie, hoe maak je een organisatiecultuur extern gericht en dus meer klantbewust?
  • HRM: mogelijkheden om de organisatiecultuur te sturen, hoe veranker je de gewenste gedragswaarden?

De managementinstrumenten die wij u aanreiken komen voort uit de praktijk en worden tijdens de workshop mede onderbouwd met de resultaten van eerdere marktonderzoeken onder (senior) managers in Nederland.

 

Uw workshop-casus, een virtuele organisatie die u creëert!

Voor de deelnemers aan onze workshop is een realistisch en herkenbaar referentiekader essentieel. Dat referentiekader stellen wij samen aan de hand van alle antwoorden die wij krijgen op een online-bedrijfsenquête. Deze maakt standaard deel uit van onze workshopformule.

 

De inbreng van alle respondenten wordt tot één geheel gemaakt, ieders inbreng blijft gegarandeerd anoniem. Het realisme van het referentiekader neemt evenredig toe met het aantal respondenten op de online-enquête.

 

De benodigde tijd voor het invullen van deze enquête bedraagt tussen de 8 en 12 minuten. Deelnemers ontvangen een inlogcode die zij bedrijfsbreed in kunnen zetten. Alle vragen zijn multiple choice.

 

Sluiting van de online-enquête is 10 werkdagen vóór aanvang van uw workshop, wegens de benodigde tijd voor de analyse van alle data.

 

 

Bij voldoende deelname uit eenzelfde organisatie kunnen deze antwoorden op verzoek ook de basis vormen voor een quick-scan van de eigen concurrentiekracht. Van deze mogelijkheid kunnen deelnemende organisaties gebruik maken voor het vaste bedrag van € 3.000,- Voorwaarde is dat zij met voldoende respondenten deelgenomen hebben aan de online-enquête om de quick-scan uit te kunnen voeren.

 

 

 

 

 

Maximaal 40 deelnemers per bijeenkomst!

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de workshop "Voor méér concurrentiekracht!" die plaatsvindt op vrijdag 23 november 2012.

 

Deze vernieuwende workshop vindt telkens plaats in het inspirerende kader van Seats2Meet te Eindhoven. Het programma duurt 1,5 dagdeel (ongeveer 6 uren). Op http://bit.ly/NYEhSg vindt u een beschrijving van locatie en route.

 

Kosten voor deelname: € 695,- p.p. excl. BTW, inclusief lunch en parkeren, te voldoen uiterlijk 3 dagen vóór aanvang van de workshop.

 

Kosten voor deelname bij inschrijving van twee of meer personen uit één organisatie: € 595,- p.p. excl. BTW, inclusief lunch en parkeren, te voldoen uiterlijk 3 dagen vóór aanvang van de workshop..

 

Uw workshopprogramma op hoofdlijnen

 

TIJDSTIP AGENDA-ITEM
10:30 Ontvangst deelnemers

10:50

Opening & introductie
11:15 Uitkomst bedrijfsenquête = de virtuele organisatie, casus voor workshop
11:35 Toelichting 1e opdracht = analyse concurrentievermogen virtuele organisatie
11:50 PAUZE & LUNCH / ONDERLINGE KENNISMAKING BINNEN WERKGROEPEN
12:20 Uitwerking opdracht nr. 1 in werkgroepen & plenaire discussie
13:00

Marketing is ook strategisch HRM-instrument /

Uitkomst nationale enquête deel 1 / Soll-Ist

13:30

HRM is ook strategisch marketinginstrument /

Uitkomst nationale enquête deel 2 / HRM-instrumenten

13:55 Toelichting 2e opdracht = hoe kun je je 'kernwaarden' verankeren?
14:20 PAUZE
14:30 Uitwerking opdracht nr. 2 in werkgroepen & plenaire discussie
15:10 Samenvatting workshop / vragen & discussie
16:00 Afsluiting

 

 

Wie organiseren deze workshop voor u?

 

De Wert HRM, sparringpartner voor haar klanten met maatwerk ondersteuning, waarvoor zij samenwerkt met een breed netwerk van arbeids(recht)-, organisatie- en zelfs (!) marketingdeskundigen.

 

AnteMago begeleidt organisaties naar ‘imagobewust functioneren': weten wat je in de beleving van je klant wilt zijn en hoe daar te komen - als individu en als team.

 

De Wert HRM en AnteMago werken projectmatig samen om organisaties effectiever en rendabeler te maken. Dit is méér concurrentiekracht!