Verwijzingen

 

Op onze website publiceren wij nieuwsberichten die het belang van 'gedrag' onderstrepen.

Bedrijven kiezen vertrouwde waarden

Publicatie n.a.v. uitkomsten onderzoek AnteMago naar het 'nut van kernwaarden' in Marketing ResearchBase, april 2012. → Lees meer

Beter kunnen wij het niet formuleren

→ Lees meer

Accountantskeuze: Verschillen tussen directeuren en ondernemers

Recent onderzoek in opdracht van De Wert accountants & belastingadviseurs uit Eindhoven toont aan dat er grote verschillen bestaan in beleving en betrokkenheid tussen directeuren en ondernemers bij het kiezen van hun financiële... →Lees meer

En voor u?

93 procent van de (financieel) directeuren uit het Nederlandse mkb noemt 'algemeen management' als hun belangrijkste verantwoordeijkheidsgebied. Alle andere beleidsterreinen volgen op grote afstand: 'commercieel management' staat met 59 procent op de tweede plaats en 'financieel management' met 49 procent op de derde... Dit blijkt uit onderzoek door AnteMago naar de mate van risicobeleving die eindbeslissers binnen het mkb bij hun besluitvorming ervaren. → Lees meer

Focus op de klant

Uitstekende klantenservice levert veel op. Maar liefst zeven van de tien Amerikaanse consumenten (70 procent) zijn bereid om gemiddeld 13 procent meer uit te geven bij een klantvriendelijk bedrijf. In 2010 wilde nog maar 58 procent van de consumenten 9 procent meer uitgeven bij een bedrijf met een excellente klantenservice. → Lees meer

Nederlandse CEO sluit niet aan bij corporate merk

In de complexiteit van merk en reputatie speelt de CEO een centrale rol. enerzijds vertegenwoordigt hij het erfgoed, de cultuur en de visie van het bedrijf, anderzijds roepen stakeholders hem als eerste ter verantwoording voor de prestaties van de onderneming. Menig CEO zoekt naar de balans tussen zijn eigen positionering en profilering.

→ Lees meer

De B.V. IK-mentaliteit stelt werkgevers voor grote uitdagingen

Werkgevers krijgen veel te stellen met de generatie jongeren die vanaf nu de arbeidsmarkt betreedt. Dat is een van de conclusies uit het boek De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK van Frits Spangenberg en Martijn Lampert. Lees meer

Beter luisteren naar bankklant

"Banken zijn te lang bezig geweest met nog meer efficiëntie en kostenbesparingen", zegt Kroeze. Om het geschonden vertrouwen terug te winnen, moeten ze niet alleen beter luisteren naar de klant maar dat ook omzetten in daden. Lees meer

Nederland verliest aan concurrentiekracht

Het Nederlandse bedrijfsleven staat internationaal met de handen op de rug. → Lees meer

Wat je belooft kan een klant winnen, wat je doet bepaalt of hij terugkomt

"Organisaties beseffen vaak niet dat zij de effectiviteit van hun marktbewerking significant kunnen vergroten. Vaak zonder revolutionaire ingrepen. Voor de meeste organisaties geldt dat zij alles in huis hebben om deze verbetering te realiseren, maar ontbreekt het inzicht hoe dit te doen".  → Lees meer

De stiptheid van Veolia

Organisaties maken de mooie dingen die ze over zichzelf roepen in de praktijk lang niet altijd waar. Als zo'n organisatie dan ook nog laat blijken... → Lees meer

Volgens Nokia topman verkeert bedrijf in crisis

....Verder zet Elop vraagtekens bij het gebrek aan verantwoordelijkheid en leiderschap binnen het bedrijf, de langzame levering van producten en het gebrek aan samenwerking. → Lees meer